เราซื้อรถ

WhatsApp Image 2021-04-06 at 12.20.46

Contact:

Thai(ไทย) 0930044903 / 0808066009

English: 0843443444 

Line: geat2536 / good_sakorn

Email: vigobangkok@gmail.com

โตโยต้า วีโก้ 4ประตู 3.0 G 4×4 ปี 05 ทุกสี

TOYOTA VIGO Doublecab 3.0 G 4WD Year 05

เกียร์ ออโต้ (Auto)230000-250000

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  210000-230000

 

โตโยต้า วีโก้ 4ประตู 3.0 G 4×4 ปี 06 ทุกสี

TOYOTA VIGO Doublecab 3.0 G 4WD Year 06

เกียร์ ออโต้ (Auto)240000-280000

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  230000-260000

 

โตโยต้า วีโก้ 4ประตู 3.0 G 4×4 ปี 07 ทุกสี

TOYOTA VIGO Doublecab 3.0 G 4WD Year 07

เกียร์ ออโต้ (Auto)300000-330000

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  280000-300000

 

โตโยต้า วีโก้ 4ประตู 3.0 G 4×4 ปี 08 ทุกสี

TOYOTA VIGO Doublecab 3.0 G 4WD Year 08

เกียร์ ออโต้ (Auto) 320000-350000

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  290000-310000

 

โตโยต้า วีโก้ 4ประตู 3.0 G 4×4 ปี 09 ทุกสี

TOYOTA VIGO Doublecab 3.0 G 4WD Year 09

เกียร์ ออโต้ (Auto) 330000-360000

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  310000-330000

 

โตโยต้า วีโก้ 4ประตู 3.0 G 4×4 ปี 10 ทุกสี

TOYOTA VIGO Doublecab 3.0 G 4WD Year 10

เกียร์ ออโต้ (Auto) 350000-370000

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  330000-350000

 

โตโยต้า วีโก้ 4ประตู 3.0 G 4×4 ปี 11 ทุกสี

TOYOTA VIGO Doublecab 3.0 G 4WD Year 11

เกียร์ ออโต้ (Auto) 390000-420000

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  350000-390000

 

โตโยต้า วีโก้ 4ประตู 3.0 G 4×4 ปี 12 ทุกสี

TOYOTA VIGO Doublecab 3.0 G 4WD Year 12

เกียร์ ออโต้ (Auto) 420000-450000

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  360000-380000

 

โตโยต้า วีโก้ 4ประตู 3.0 G 4×4 ปี 13 ทุกสี

TOYOTA VIGO Doublecab 3.0 G 4WD Year 13

เกียร์ ออโต้ (Auto) 470000-500000

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  430000-460000

 

โตโยต้า วีโก้ 4ประตู 3.0 G 4×4 ปี 14 ทุกสี

TOYOTA VIGO Doublecab 3.0 G 4WD Year 14

เกียร์ ออโต้ (Auto) 500000-540000

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  430000-480000

 

โตโยต้า วีโก้ ตอนเดียว 2.5 J ปี 07 ทุกสี

TOYOTA VIGO Singlecab 2.5 J Year 07

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  120000-140000

 

โตโยต้า วีโก้ ตอนเดียว 2.5 J ปี 08 ทุกสี

TOYOTA VIGO Singlecab 2.5 J Year 08

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  130000-150000

 

โตโยต้า วีโก้ ตอนเดียว 2.5 J ปี 09 ทุกสี

TOYOTA VIGO Singlecab 2.5 J Year 09

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  140000-160000

 

โตโยต้า วีโก้ ตอนเดียว 2.5 J ปี 10 ทุกสี

TOYOTA VIGO Singlecab 2.5 J Year 10

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  150000-170000

 

โตโยต้า วีโก้ ตอนเดียว 2.5 J ปี 11 ทุกสี

TOYOTA VIGO Singlecab 2.5 J Year 11

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  160000-180000

 

โตโยต้า วีโก้ ตอนเดียว 2.5 J ปี 12 ทุกสี

TOYOTA VIGO Singlecab 2.5 J Year 12

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  170000-200000

 

โตโยต้า วีโก้ ตอนเดียว 2.5 J ปี 13 ทุกสี

TOYOTA VIGO Singlecab 2.5 J Year 13

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  200000-240000

 

โตโยต้า วีโก้ ตอนเดียว 2.5 J ปี 14 ทุกสี

TOYOTA VIGO Singlecab 2.5 J Year 14

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  220000-260000

 

โตโยต้า รีโว้ 4ประตู 2.8 G 4×4 ปี 15 ทุกสี

TOYOTA Revo Doublecab 2.8 G 4WD Year 15

เกียร์ ออโต้ (Auto) 580000-620000

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  520000-560000

 

โตโยต้า รีโว้ 4ประตู 2.8 G 4×4 ปี 16 ทุกสี

TOYOTA Revo Doublecab 2.8 G 4WD Year 16

เกียร์ ออโต้ (Auto) 600000-640000

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  530000-570000

 

โตโยต้า รีโว้ 4ประตู 2.8 G 4×4 ปี 17 ทุกสี

TOYOTA Revo Doublecab 2.8 G 4WD Year 17

เกียร์ ออโต้ (Auto) 630000-680000

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  540000-580000

 

โตโยต้า รีโว้ 4ประตู 2.8 G 4×4 ปี 18 ทุกสี

TOYOTA Revo Doublecab 2.8 G 4WD Year 18

เกียร์ ออโต้ (Auto) 680000-730000

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  540000-600000

 

โตโยต้า รีโว้ ร็อคโค่ 4ประตู 2.8 G 4×4 ปี 18 ทุกสี

TOYOTA Revo Rocco Doublecab 2.8 G 4WD Year 18

เกียร์ ออโต้ (Auto) 770000-800000

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  650000-700000

 

โตโยต้า รีโว้ ร็อคโค่ 4ประตู 2.8 G 4×4 ปี 19 ทุกสี

TOYOTA Revo Rocco Doublecab 2.8 G 4WD Year 19

เกียร์ ออโต้ (Auto) 780000-830000

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  690000-730000

 

โตโยต้า รีโว้ ตอนเดียว 2.4 J ปี 15 ทุกสี

TOYOTA Revo Singlecab  2.4 J Year 15

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  250000-280000

 

โตโยต้า รีโว้ ตอนเดียว 2.4 J ปี 16 ทุกสี

TOYOTA Revo Singlecab  2.4 J Year 16

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  260000-300000

 

โตโยต้า รีโว้ ตอนเดียว 2.4 J ปี 17 ทุกสี

TOYOTA Revo Singlecab  2.4 J Year 17

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  270000-310000

 

โตโยต้า รีโว้ ตอนเดียว 2.4 J ปี 18 ทุกสี

TOYOTA Revo Singlecab  2.4 J Year 18

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  280000-320000

 

โตโยต้า รีโว้ ตอนเดียว 2.8 J ปี 15 ทุกสี

TOYOTA Revo Singlecab  2.8 J Year 15

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  260000-300000

 

โตโยต้า รีโว้ ตอนเดียว 2.8 J ปี 16 ทุกสี

TOYOTA Revo Singlecab  2.8 J Year 16

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  260000-320000

 

โตโยต้า รีโว้ ตอนเดียว 2.8 J ปี 17 ทุกสี

TOYOTA Revo Singlecab  2.8 J Year 17

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  280000-340000

 

โตโยต้า รีโว้ ตอนเดียว 2.8 J ปี 18 ทุกสี

TOYOTA Revo Singlecab  2.8 J Year 18

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  300000-360000

 

โตโยต้า รีโว้ ตอนเดียว 2.8 J 4×4 ปี 15 ทุกสี

TOYOTA Revo Singlecab  2.8 J 4WD Year 15

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  340000-380000

 

โตโยต้า รีโว้ ตอนเดียว 2.8 J 4×4 ปี 16 ทุกสี

TOYOTA Revo Singlecab  2.8 J 4WD Year 16

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  360000-400000

 

โตโยต้า รีโว้ ตอนเดียว 2.8 J 4×4 ปี 17 ทุกสี

TOYOTA Revo Singlecab  2.8 J 4WD Year 17

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  380000-420000

 

โตโยต้า รีโว้ ตอนเดียว 2.8 J 4×4 ปี 18 ทุกสี

TOYOTA Revo Singlecab  2.8 J 4WD Year 18

เกียร์ ธรรมดา (Manual)  400000-440000

 

โตโยต้า รีโว้  สมาร์ท แค็บ   4×4 ปี 15 ทุกสี

TOYOTA Revo SmartCab   4WD Year 15

เกียร์ ธรรมดา (Manual) 2.4 E 400000-440000

                                   2.8 G 440000-460000

โตโยต้า รีโว้  สมาร์ท แค็บ   4×4 ปี 16 ทุกสี

TOYOTA Revo SmartCab   4WD Year 16

เกียร์ ธรรมดา (Manual) 2.4 E 440000-460000

                                   2.8 G 460000-48000

โตโยต้า รีโว้  สมาร์ท แค็บ   4×4 ปี 17 ทุกสี

TOYOTA Revo SmartCab   4WD Year 17

เกียร์ ธรรมดา (Manual) 2.4 E 440000-460000

                                   2.8 G 480000-500000

โตโยต้า รีโว้  สมาร์ท แค็บ   4×4 ปี 18 ทุกสี

TOYOTA Revo SmartCab   4WD Year 18

เกียร์ ธรรมดา (Manual) 2.4 E 460000-480000

                                   2.8 G 500000-520000

โตโยต้า รีโว้  4ประตู   4×4 ปี 15 ทุกสี

TOYOTA Revo Doubleca  4WD Year 15

เกียร์ ธรรมดา (Manual) 2.4 E 430000-450000

                                   2.8 G 450000-480000

โตโยต้า รีโว้  4ประตู   4×4 ปี 16 ทุกสี

TOYOTA Revo Doubleca  4WD Year 16

เกียร์ ธรรมดา (Manual) 2.4 E 440000-480000

                                   2.8 G 480000-520000

โตโยต้า รีโว้  4ประตู   4×4 ปี 17 ทุกสี

TOYOTA Revo Doubleca  4WD Year 17

เกียร์ ธรรมดา (Manual) 2.4 E 460000-500000

                                   2.8 G 520000-560000

โตโยต้า รีโว้  4ประตู   4×4 ปี 18 ทุกสี

TOYOTA Revo Doubleca  4WD Year 18

เกียร์ ธรรมดา (Manual) 2.4 E 480000-540000

                                   2.8 G 540000-600000

WhatsApp Image 2021-04-06 at 12.20.46

Line: geat2536 / good_sakorn

Email: vigobangkok@gmail.com

กรอกข้อมูลรถที่ต้องการขายค่ะ